Persoonsgegevens

De Privacy Policy is, net als de Cookiewet, in Europees verband geregeld.
Wij achten een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijk gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

PRIVACY &
COOKIE VERKLARING

Privacy Statement 2023

Privacy Statement

www.acquisitievoorbedrijven.nl is gevestigd aan de Ooievaarstraat 3, 3291 XK Strijen en verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

* Website: www.acquisitievoorbedrijven.nl
* Adres: Ooievaarstraat 3, 3291 XK Strijen, Telefoon +31(0)610963910
* De contactpersoon gegevensbescherming van www.acquisitievoorbedrijven.nl is te bereiken via info@salessupportmvanrossen.nl.

Persoonsgegevens

www.acquisitievoorbedrijven.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
* Voor- en achternaam
* Adresgegevens
* Telefoonnummer
* E-mailadres

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

www.acquisitievoorbedrijven.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen.
* U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

* U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

* www.acquisitievoorbedrijven.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming.

* www.acquisitievoorbedrijven.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

* Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van www.acquisitievoorbedrijven.nl) tussen zit.

* De gebruikte programma’s worden periodiek bijgewerkt zodat ze voldoen aan de dan geldende beveiligingsstandaarden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

www.acquisitievoorbedrijven.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen

Categorie: Personalia
* Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beeindigd.
Reden: Wettelijke verplichting Belastingdienst.

Categorie: Adresgegevens
* Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beeindigd.
Reden: Wettelijke verplichting Belastingdienst

Categorie: Contactgegevens (Telefoonnummer, E-mailadres)

* Bewaartermijn: maximaal 7 jaar na het boekjaar waarin de dienstverlening is beeindigd.
Reden: Wettelijke verplichting Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

www.acquisitievoorbedrijven.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door www.acquisitievoorbedrijven.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@salessupportmvanrossen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

www.acquisitievoorbedrijven.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

www.acquisitievoorbedrijven.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@salessupportmvanrossen.nl.

20 jan 2023

Cookie Statement 2023

Cookie Statement

www.acquisitievoorbedrijven.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en / of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

www.acquisitievoorbedrijven.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

Wij gebruiken de volgende type cookies:

Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker.

Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via info@salessupportmvanrossen.nl.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies ten alle tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website.

Wees er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.

* Firefox
* Google Chrome
* Internet Explorer
* Safari
* Edge

Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op www.acquisitievoorbedrijven.nl wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content).

Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video's. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.

Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@salessupportmvanrossen.nl.

Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vragen welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de
levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer onze we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je nog vragen en / of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@salessupportmvanrossen.nl.

20 jan 2023

Wij gebruiken cookies om de Website beter te laten functioneren> Lees onze Cookie Policy.